Behandeling – Stibbe, Dommering & de Lint, tandartsen – Amsterdam

Behandeling

Voor informatie tandarts-endodontoloog Dommering zie “Behandeling endodontoloog”

Informatie voor patiënten van tandartsen Stibbe en De Lint

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd.

U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan tandheelkundige behandelingen op restauratief en cosmetisch gebied. Door de nauwe samenwerking met het in ons pand gevestigd tandtechnisch laboratorium, kunnen ook complexe behandelingen uitgevoerd worden.

Mocht u een cosmetische bleekbehandeling willen laten uitvoeren, dan kunt u daarvoor bij de mondhygiëniste of preventie-assistente terecht.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn kunnen wij u verwijzen naar specialisten voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Parodontologie. Een specialist op het gebied van de Endodontologie (Endodontoloog) is in onze praktijk werkzaam.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.